2 Nisan 2013 Salı

Şiirimizde Direniş Senfonisi: Adnan Yücel

Sınırsız, sömürüsüz, sınıfsız bir dünya istemi uğrunda gözüpek kavgaya tutuşanları şiirine özne kıldı.

Sanat/şiir gerçeklikle kurulan estetik bir ilişki, toplumsal bir olgu ve bir düşünüş biçimidir. Şiirin omurgasını oluşturan imgelerdir. İmgeler, yalın ve sade olan devrimci gerçekliği estetiksel/sanatsal bir düzlemde yeniden üretmektir. Bu yüzden, imgesiz bir şiir düşünülemez! Omurgasız şiir, yerde sürünmeye mahkumdur; asla dik yürüyemez!

İnsana dair ne varsa alınıp satılan bir meta haline getirildiği emperyalist-kapitalist sisteme inat cepheden, her zamankinden daha güçlü ve çok yönlü bir sanata ve sanatsal üretime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın ve üretimin adı TOPLUMCU-SOSYALİST GERÇEKÇİ SANATTIR!

Festival Komitesinden Duyuru

2. Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali kapsamında yapılacak olan "şiir ve Çocuk Öykücülüğü"  yarışmasının son başvuru tarihi, 20 Nisan 2013 tarihine uzatılmıştır.
 
Kavganın ve umudun şairi Adnan Yücel'i, yapacağımız  2.Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali ile anıyoruz.
 
Festival kapsamında; “Adnan Yücel'i gelecek kuşaklara taşımak ve gelecek kuşaklar arasında yeni Adnan Yücel'ler çıkarmak'' amacıyla şiir ve çocuk öykücülüğü dalında yarışma düzenledik, yapılan bir basın açıklamasıyla da yarışmanın şartnamesini ve seçici kurulu kamuoyuna duyurduk. 
Teması  “savaş ve çocuklar” olarak belirlenen yarışmanın son katılım tarihi 1 Nisan 2013 olarak belirlenmişti. Ancak, gelen yoğun talep ve istek  doğrultusunda, yarışmanın son katılım tarihini 1Nisan 2012 tarihinden 20 Nisan 2013 tarihine çekmiş bulunmaktayız...
 
Başvuru tarihinden zorunlu sapma nedeniyle, jürinin daha sağlıklı çalışabilmesi için, önceden açıklanan 7 Mayıs 2012 tarihinde sonuçların duyurulması yerine, 20 Mayıs 2012 tarihinde sonuçların  açıklanmasına karar verilmiştir.. Şiir ve öykü yarışmasının sonuçları, 20 Mayıs 2012 tarihinde www.yapisanatevi.org sitemizden, sosyal medya ve başvuru adreslerinden duyurulacaktır.
 
Kamuoyuna önemle duyurulur...
 
FESTİVAL KOMİTESİ